top of page

trollhoppNFTs


Non-fungible token

"De hundre første"

Non-fungible token (NFT) er en unik digital kode, registrert på en blokkjede. Denne koden er knyttet til en eiendel og har som formål å bevise eierskap til eiendelen. 


trollhopp™ NFTs er den første generative samlingen av 10,000 intelligente trolllignende skapninger fra den norske naturen.


De blir nå spredt over hele Norge på bestemte steder og kan også finnes på trollhopp™-kartet.


Den presise lokasjonen vil bli presentert av, og en del av spillet trollhopp™ i årene 2023 til 2025.


trollhopp™ lanserer innen kort tid 10,000 Non-fungible tokens (NFTs) spredt over hele kongeriket!


Kart

trollhopp™ NFTs i hele kongeriket:

bottom of page